top of page

תקנון האתר ומדיניות הפרטיות

1. ברוכים הבאים לאתר http://www.jvisa.co.il להלן: ("האתר") המופעל על-ידי "ג'ונתן שרותי ויזה לארה"ב" להלן: ("בעל האתר" ו/או "החברה")

כללי

1.2 תנאי תקנון זה חלים על כל חלקיו ועמודיו של האתר ומהווים הסכם בין בעל האתר למשתמשים בו, במידה ואינך מסכים לתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

למען הסר ספק

1.4 בעל האתר ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו אינם פועלים ו/או מייצגים ו/או פועלים בתיאום ו/או בשיתוף עם ממשלת ארה"ב ו/או עם שגרירות ארה"ב ו/או אף משרד ו/או גוף ממשלתי אמריקאי אחר ו/או מי מטעמם ו/או מטעם כל גוף ממלכתי ו/או רשמי אמריקאי אחר.

רישום לאתר והזמנת שירותים

1.3 הרישום לאתר והזמנת שירותים מאת האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות.

התמורה

2.2 השירותים אותם מציעה החברה ניתנים בתמורה לתשלום להלן "התמורה" ו/או "שכר הטרחה" ו/או " שכ"ט ".

תנאי לקבלת השירותים

2.3 הסדרת תשלום התמורה הינו תנאי לקבלת השירותים המוצעים על ידי החברה. תשלום התמורה יחשב כ"עסקה".

השירות והתמורה

2. "החברה" מציעה מגוון שירותים בתשלום הקשורים בתהליך הוצאת ויזה לארצות הברית, כגון: שרותי עזר ותרגום ועריכת שאלון בקשת הוויזה לארה"ב, קביעת ראיון בשגרירות ארה"ב בתל-אביב או בקונסוליה האמריקאית בירושלים, יעוץ הכוונה והדרכה ליום הריאיון "השירותים".

מחירון השירותים

2.4 התשלום בגין השירותים יהיו בהתאם למחירון שאותו ניתן לקבל באמצעות פנייה לנציג טלפוני של החברה.

 

עדכון מחיר השירות

2.4.1 החברה רשאית מעת לעת לעדכן את המחירים הנגבים בעבור השירותים על ידה וזאת ללא הודעה מוקדמת ובלבד שזכויותיו של מי שביצע אצלו הזמנה קודם לביצוע השינוי לא תפגענה

אופן מתן השירותים

2.1 השירות ניתן באמצעות הטלפון ו/או קבלת סיוע מאחד מנציגי החברה.

חשוב לדעת: אגרת השגרירות

2.5 המובהר בזאת, כי תשלום התמורה לחברה כאמור לעיל אינו כולל בחובו את עלות אגרת שגרירות ארה"ב לאשרת התייר במחיר של 160$ לאדם מחירה השקלי משתנה מעת לעת על פי שער המרה אותו קובעת ממשלת ארה"ב.

ביטול השירות/העסקה

3. הלקוח מבין כי יש באפשרותו לבטל את השרות ע"ד שליחה הודעה בכתב בלבד! לדוא"ל: info@jvisa.co.il מובהר כי צוות החברה מטפל בבקשת הלקוח מיד עם קבלת אישור תשלום התמורה בעבור השרותים, ולאחר השלמת מילוי השאלון על ידי נציג החברה בטלפון.

יחד עם זאת מאפשרת החברה לבטל את ההתקשרות עימה בתנאים הבאים:

אופן ביצוע ביטול השירות/העסקה

3.3 ביטול השירות יעשה על ידי שליחת בקשה בכתב לדואר האלקטרוני: info@jvisa.co.il על הלקוח לוודא טלפונית כי החברה או מי מטעמה קיבלו את בקשתו לביטול השירות ולקבל על כך אישור חזרה מהחברה בכתב.

תנאי ביטול העסקה וקבלת זיכוי כספי

3.1 ביטול העסקה תוך 24 שעות ממועד התשלום:

זיכוי כספי מלא ללא דמי ביטול.

3.1.1 ביטול העסקה עד 14 ימים ממועד התשלום:

תזכה את הלקוח להחזר כספי השווה ל 50% מהסכום ששילם.

מתי לא ניתן לבטל עסקה ולקבל זיכוי כספי

3.2 בתנאים הבאים לא תינתן ללקוח אפשרות לבטל העסקה ו/או השירות ולקבל החזר כספי עבור התמורה והשירותים:

3.2.3 במידה ולא ניגש לריאיון האישי בשגרירות

במידה והחליט כי לא לגשת למועד הריאיון שנקבע עבורו בשגרירות או בקונסוליה האמריקאית, מכל סיבה שהיא גם אם רפואית לרבות כוח עליון, יהיה מחויב לשאת בתשלום מלא עבור השרותים של החברה וכי לא יהיה זכאי לקבלת החזר כספי עבור התמורה.

3.2.1 במקרה של ביטול העסקה לאחר 14 ימים ממועד התשלום:

לא יזכה הלקוח בהחזר בכספי.

 

3.2.2 במידה והונפק עבור הלקוח טופס הבקשה לויזה

במידה והונפק טופס הבקשה לויזה "DS160" עבור הלקוח או מי מטעמו לא יינתן זיכוי כספי עבור השרות. לא יזכה הלקוח בהחזר כספי עבור השירות גם במידה וביטל השירות תוך פחות מ 24 שעות ממועד התשלום לחברה.

סוג הויזה "האשרה"

4. מודע הלקוח כי קיימים מספר סוגי אשרות (ויזות) שונות וכי חתימתו על הסכם זה תקפה לבקשת אשרת תייר לארה"ב מסוג: B1/B2.

סרוב בקשת הויזה בשגרירות

4.2 מודע הלקוח כי החברה ו/או נציגיה ו/או מי מטעמם אינם מבטיחים ואינם נושאים בכל אחריות לקבלת הבקשה ולהענקת הוויזה, ולמען הסר ספק הענקת הוויזה נתונה לשיקולי שגרירות ארה"ב בתל-אביב ו/או הקונסוליה האמריקאית בירושלים בלבד.

הגבלות אשרת התייר

4.1 מודע הלקוח כי אשרה זו אינה מתירה לעבוד ו/או ללמוד בתחומי ארה"ב ולקבל שכר בכול צורה.

אחריות הלקוח

מתחייב הלקוח כי יעמוד בתנאים הבאים:

 

נקיטה בהליך משפטי במקרה של מתן מידע כוזב

5.2 האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, בין אם הליכים אזרחיים ובין אם הליכים פליליים, במקרים של מסירת מידע כוזב בעת השלמת השאלון ו/או מסירת המידע המוטעה לצוות החברה, בין אם בשוגג או בנסיון להשיא הסיכוי לקבלת אישור האשרה.

מסירת פרטים נכונים ודבר אמת

5. הלקוח מתחייב בעת חתימת טופס זה על מסירת פרטים נכונים ואמייתים לגבי חייו האישיים בטפסי הוויזה ולגבי כל שאלה שנשאל על-ידי נציג החברה בנוגע לבקשתו או מי מטעמו לאשרת תייר לארה"ב.

חשוב לדעת: במקרה של מתן מידע כוזב

5.1 מתן מידע כוזב וכי כל הצהרה שקרית או מטעה עלולה להוביל לשלילת הבקשה לוויזה ו/או הכניסה לארצות הברית לצמיתות על ידי הממשל האמריקאי.

ביטול ו/או שינוי מועד הריאיון בשגרירות

6. ללקוח עומדת האפשרות לבצע שינוי ו/או לבטל את מועד הריאיון שתואם עבורו באחת מנציגויות ממשלת ארה"ב בישראל (שגרירות בתל אביב/קונסוליה בירושלים)  הלקוח מבין כי ביטול הריאיון או אי הגעה למועד שנקבע יגרור איחור בקבלת הוויזה.

ביטול הריאיון על-ידי השגרירות

6.2 מבין הלקוח באם שגרירות ארה"ב מחליטה לשנות ו/או להזיז ו/או לבטל את מועד הריאיון שנקבע עבורו בשגרירות או בקונסוליה לא יבוא בתענה או תביעה לחברה.

אופן בקשה לביטול/שינוי מועד הריאיון

6.1 התראה על ביטול מועד ריאיון בשגרירות תעשה בכתב לדוא"ל: hello@jvisa.co.il עד לכל המאוחר 48 שעות ממועד הריאיון של הלקוח, באם לא יתן הלקוח התראה מספקת תדרוש החברה תשלום נוסף של 50 ש"ח (כולל מע"מ) בעבור תיאום מועד ריאיון חדש.

משלוח הדרכון לאחר הריאיון בשגרירות

7. במידה ובקשת הויזה של הלקוח או מי מטעמו תאושר, דרכונו ו/או דרכונם של מי מטעמו ישארו בשגרירות ארה"ב ו/או בקונסוליה האמריקאית תבירושלים למטרת ההנפקה של הוויזה על אחד מהדפים הפנויים בדרכון, לאחר הנפקת האשרה בדרכון ישלח אליו הדרכון בחזרה באמצעות שליח של חברת דואר ישראל לכתובת שמסר בעלת מילוי הפרטים עם נציג החברה בטלפון.

אי מסירת הדרכון חזרה ללקוח

7.2 במקרה בו נציגי חברת השילוח של דואר ישראל לא מצליחים ליצור קשר ולבצע ניסיון מסירת הדרכון ללקוח, חברת השילוח תחזיק ברשותה את הדרכון ולאחר מכן תחזיר את הדרכון לשגרירות.

זמן קבלת הדרכון לאחר הריאיון

7.1 משלוח הדרכונים אל כתובת הלקוח עורכת מספר ימי עסקים מיום הריאיון (עד 10)

למען הסר ספק

7.3 החברה ו/או נציגיה ו/או מי מטעמם אינם פועלים בתיאום ו/או בשיתוף עם חברת השילוח של דואר ישראל ו/או עם דואר ישראל או מי מטעמם וכי הלקוח מסיר מהחברה כל אחריות בגין עיקוב של מסירת הדרכונים או אובדן ולא יבוא אליה בטענה ו/או תביעה.

כניסה בשערי ארה"ב

8. הלקוח מבין כי קיומה של ויזה אינה מקנה למחזיק בה זכות להיכנס לארצות הברית באופן אוטומטי בעת ההגעה לנמל הכניסה, במידה והוא נמצא בלתי זכאי לכניסה על ידי מוסדות ההגירה ומשמר הגבולות האמריקאים.

אגרת הבקשה לאשרת תייר של שגרירות ארה"ב

9. על כל לקוח ללא קשר לגילו לשלם אגרת בקשה לשגרירות ארה"ב, האגרה הינה תשלום חובה עבור עיבוד בקשת הלקוח בשגרירות ארה"ב ואינה ניתנת הלחזר או העברה לאחר ביצוע התשלום.

אי מתן החזר כספי עבור האגרה

9.1.2 יודגש כי על פי מדיניות שגרירות ארה"ב בישראל תשלום האגרה לא יוחזר ללקוח בין אם בקשתו סורבה ובין אם לא ניגש לריאיון מכל סיבה שהיא,לרבות כוח עליון. רק במקרים בהם התבצע חיוב שגוי של האגרה תשקול ממשלת ארה"ב מתן זיכוי כספי כל הסכום השגוי בלבד.

מחיר האגרה

9.1 עלות אגרת הויזה של ממשלת ארה"ב לאשרת תייר להלן "האגרה" הוא 160$ לכל מועמד (בכל גיל) מחירה השקלי משתנה מעת לעת על פי שער המרה אותו קובעת ממשלת ארה"ב.

תוקף האגרה

9.1.3 יהאגרה תקפה למשך 12 חודשים מיום התשלום ומועד מימושה הוא המועד בו התקיים הריאיון בשגרירות ארה"ב, באם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום וטרם ניגש הלקוח או מי מטעמו לריאיון יהיה עליו לשלם אגרה נוספת.

עיקוב בתשלום האגרה

9.1.2 מבין הלקוח כי עיקוב בתשלום האגרה יגרור עיקובים בתהליך בקשתו לויזה לארה"ב וכי אין אפשרות לתאם פגישה בשגרירות עד להסדרת תשלום האגרה.

אפשרויות תשלום האגרה

9.2 את האגרה ניתן לשלם באמצעות אחת מהאפשרויות להלן:

חשוב לדעת: תשלום האגרה במזומן

9.2.1.1 שובר האגרה מונפק לתקופה מוגבלת של 5 ימים לכן חשוב כי הלקוח יבצע את התשלום בהקדם, לאחר ביצוע תשלום האגרה במזומן בדואר על הלקוח לעדכן את נציג החברה בטלפון ו/או בדוא"ל ו/או בוואטספ כי התשלום בוצע על מנת שהחברה תוכל לתאם עבור הלקוח מועד ריאיון בשגרירות.

 

9.2.1.2 מרגע תשלום האגרה במזומן בדואר תקלט קבלת התשלום במערכת תיאום הראיונות של השגרירות עד 24 שעות ממועד התשלום האגרה בדואר ורק לאחר עדכון התשלום יוכל נציג החברה לתאם מועד ריאיון ללקוח בשגרירות.

תשלום האגרה באשראי

9.2.1 תשלום באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה או מאסטר קארד באמצעות נציג טלפוני של החברה.

תשלום האגרה במזומן

9.2.1 תשלום באמצעות שובר במזומן בשקלים בסניף מרכזי של בנק הדואר באמצעות שובר תשלוםאותו תנפיק החברה ותשלח אל הלקוח לדוא"ל שאותו מסר בעת השלמת הפרטים בטלפון.

תחזוקת האתר וטיפול בתקלות

10. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

שינוי מראה האתר

10.2 בעל האתר רשאי לשנות את מראה האתר,מבנה האתר, זמינות האתר ושל השירותים אותם מציע בעל האתר מבלי הצורך להודיע על כך מראש המשתמש לא יבוא בטענהו/או תביעה ו/או דרישה

הפסקת פעילות האתר

10.1 בעל האתר שומר לעצמו הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם ובלבד שזכויותיו של מי שביצע אצלו הזמנה קודם לביצוע השינוי לא תפגענה..

איסוף מידע ופרטיות

11.פרטי הלקוח ושל בני משפחתו כפי שנמסרו במסגרת ההרשמה לשירות ישמרו במאגר המידע של החברה. אם ברצונך להיגרע מן המאגר עליך לשלוח בקשה כתובה לחברה ופרטיך ימחקו למייל: hello@jvisa.co.il

שימוש בישומיים מגורמי צד ג'

11.2 בעל האתר רשאי לשנות את מראה האתר,מבנה האתר, זמינות האתר ושל השירותים אותם מציע בעל האתר מבלי הצורך להודיע על כך מראש המשתמש לא יבוא בטענהו/או תביעה ו/או דרישה

שליחת מסרים

11.1 מאשר הלקוח לחברה ולשותפיה העסקיים, לשלוח לו מעת לעת הודעות ו/או עדכונים ו/או הטבות ו/או פרסומים לפרטי ההתקשרות שמסר לרבות מסרונים/דוא"ל/טלפון/דברי דואר ועוד.

שיתוף פרטי הלקוחות

11.3 בעל האתר דואג לפרטיות של לקוחותיו ואינו מעביר את הפרטים אודות לקוחותיו לאחרים, פרט להעברה לתאגיד במסגרת העברת פעילותו, או נכסיו או חלק מהם, בכל צורה שהיא, או במסגרת מיזוג, או מיזוג פעילות עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שלנעבר מדיניות פרטיות בהתאם לחוק (להלן: "גורם מורשה"). יחד עם זאת, הנך מבין ומסכים כי בעל האתר יעביר את פרטיך וכל מידע אשר יהיה ברשותו על מנת לציית לחוק, בין אם יתבקש לעשות זאת על ידי גוף משפטי או ממשלתי בעל סמכות, ובין אם לפי שיקול דעתו צעד זה נחוץ, על מנת לשמור על החוק.כמו כן, הנך מבין ומסכים כי בעל האתר יעביר את פרטיך וכל מידע אשר יהיה ברשותו, לרבות תוכן, אם צעד זה נדרש על מנת לאכוף את תנאי השימוש, או על מנת להשיב לתביעה משפטית הטוענת כי תוכן זה מפר זכויות צד שלישי, או על מנת להגן על הזכויות, הרכוש והבטיחות של בעל האתר, לקוחותיו, עובדיו והציבור הכללי.

הקניין הרוחני

12. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר (למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן) שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.מבלי לגרוע מהזכויות לעיל, ניתן להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעל האתר. מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ללא היתר מראש ובכתב מבעל האתר.

הדין החל ומקום השיפוט

13. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

bottom of page